Ymholiadau gan y wasg/cyfryngau

Sut i cysylltu a ni oes gennech ymholiad y wasg

Os ydych yn aelod o'r wasg ac yn dymuno cysylltu â ni gydag ymholiad, cysylltwch â: 

Ffôn: 0300 062 8163
E-bost: hiwcomms@llyw.cymru 

Os ydych yn dymuno cael eich ychwanegu at y rhestr ddosbarthu er mwyn derbyn  copi o'n cyhoeddiadau a'n hadroddiadau, anfonwch e-bost gyda'ch manylion cyswllt at: hiwcomms@llyw.cymru

Cewch wybod dyddiadau cyhoeddi ein hadroddiadau nesaf drwy weld ein hamserlen cyhoeddiadau.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: