Skip to main content

Amserlen gyhoeddi

Mae hon yn rhestr o adroddiadau sydd ar y gweill , a orchmynnwyd gan eu dyddiadau cyhoeddi disgwyliedig.

Adroddiadau ar y gweill:
Adolygiad Lleol o Ddiogelwch, Preifatrwydd, Urddas a Phrofiad Cleifion wrth Aros mewn Ambiwlansys pan fydd Oedi wrth Drosglwyddo Gofal
Adroddiadau ar y gweill:
Awst 2021 - Crynodeb Gwirio Ansawdd - Meddygfa Craig y Don, Llandudno

Mae’r adroddiad hwn wedi'i ohirio o 17 Medi i 8 Hydref am resymau gweithredol

Adroddiadau ar y gweill:
Medi 2021 – Crynodeb Gwirio Ansawdd – MyDentist, Thomas Street, Llanelli
Adroddiadau ar y gweill:
Medi 2021 – Crynodeb Gwirio Ansawdd – Bupa Dental Care, Ewlo
Adroddiadau ar y gweill:
Gorffennaf 2021 – Arolygiad o Ysbyty IRMER – Ysbyty Cyffredinol Llwynhelyg, Hwlffordd
Adroddiadau ar y gweill:
Awst 2021 – Arolygiad Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio – Ysbyty Athrofaol Cymru, Caerdydd
Adroddiadau ar y gweill:
Awst 2021 – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol – Leighton Roberts and Associates, Ferndale
Adroddiadau ar y gweill:
Awst 2021 – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol – Parkway Clinic Ltd, Abertawe
Adroddiadau ar y gweill:
Awst 2021 – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol – Deintyddfa Copper Sun Dental Practice, Sir y Fflint
Adroddiadau ar y gweill:
Medi 2021 – Adroddiad Arolygiad o Bractis Deintyddol Cyffredinol – Gupta Dental Surgeons, Port Talbot
Diweddarwyd diwethaf: