Skip to main content

Amserlen gyhoeddi

Oherwydd pandemig COVID-19 rydym yn diweddaru ein hamserlen gyhoeddi yn wythnosol a allai olygu bod y dudalen hon yn wag ar adegau. Dewch yn ol i'r dudalen hon yn gyson am ddiweddariadau.

Mae hon yn rhestr o adroddiadau sydd ar y gweill , a orchmynnwyd gan eu dyddiadau cyhoeddi disgwyliedig.

Adroddiadau ar y gweill:
Ionawr 2021 – Arolygiad Gofal Iechyd Annibynnol – Spire Yale Hospital, Wrecsam
Adroddiadau ar y gweill:
Mawrth 2021 – Crynodeb Gwirio Ansawdd – Ysbyty Athrofaol Llandochau
Diweddarwyd diwethaf: