Skip to main content

Adolygiadau ac adroddiadau lleol

Darllenwch adolygiadau lleol adroddiadau eraill am byrddau iechyd neu ymddiriedolaethau’r GIG yma.

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Fel rhan o'n rhaglen o adolygiadau blynyddol, gwnaethom ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2020-21.

Adolygiad Lleol o Wasanaethau Sgrinio'r Fron yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Roeddem yn cynnal adolygiad er mwyn asesu sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n sicrhau’r broses o sgrinio'r fron yn cael ei reoli'n amserol ar gyfer menywod sy'n cael canlyniad mamogram abnormal.

13 Hydref 2020
Crynodeb Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2017-18

Summary of the key themes identified from our programme of inspections within Aneurin Bevan University Health Board throughout 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy gydol 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Diweddarwyd diwethaf: