Skip to main content

Adolygiadau ac adroddiadau lleol

Darllenwch adolygiadau lleol adroddiadau eraill am byrddau iechyd neu ymddiriedolaethau’r GIG yma.

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Adolygiad Lleol o Drefniadau Rhyddhau Cleifion sy'n Oedolion o Wasanaethau Iechyd Meddwl Cleifion Mewnol ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Rydym wedi penderfynu cynnal adolygiad lleol a fydd yn ceisio archwilio ansawdd y gwasanaethau iechyd meddwl a ddarperir gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

8 Mawrth 2022
Adolygiad Lleol o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe ar gyfer Darparu Gwasanaethau Gofal Iechyd i Garchar Ei Mawrhydi (CEM) Abertawe

Rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o'r trefniadau llywodraethu ansawdd sydd ar waith ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd i Garchar Ei Mawrhydi Abertawe gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

30 Medi 2021
Adolygiad Lleol o Ddiogelwch, Preifatrwydd, Urddas a Phrofiad Cleifion wrth Aros mewn Ambiwlansys pan fydd Oedi wrth Drosglwyddo Gofal

Fel rhan o'n rhaglen o adolygiadau blynyddol, gwnaethom ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru yn ystod 2020-21.

8 Ebrill 2021
Adolygiad Lleol o Wasanaethau Sgrinio'r Fron yn Iechyd Cyhoeddus Cymru

Roeddem yn cynnal adolygiad er mwyn asesu sut mae Iechyd Cyhoeddus Cymru’n sicrhau’r broses o sgrinio'r fron yn cael ei reoli'n amserol ar gyfer menywod sy'n cael canlyniad mamogram abnormal.

13 Hydref 2020
Crynodeb Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2017-18

Summary of the key themes identified from our programme of inspections within Aneurin Bevan University Health Board throughout 2017-18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2017–18

6 Medi 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 2017–18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda drwy gydol 2017-18

6 Medi 2019
Diweddarwyd diwethaf: