Skip to main content

Adolygiadau ac adroddiadau lleol

Darllenwch adolygiadau lleol adroddiadau eraill am byrddau iechyd neu ymddiriedolaethau’r GIG yma.

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Crynodeb Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2018–19

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2018–19

16 Awst 2019
Adolygiad Lleol o'r Trefniadau Rheoli Cleifion yn Ymddiriedolaeth Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Ymrwymodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn ein cynllun gweithredol 2019-20 i gynnal gwaith ym mhob un o dair Ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru.

30 Medi 2018
Crynodeb Bwrdd Iechyd Addysgu Powys 2017-18

Crynodeb ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau o fewn Bwrdd Iechyd Addysgu Powys drwy gydol 2017-18

5 Medi 2018
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf 2015-16

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf drwy gydol 2015-16

30 Awst 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Abertawe Bro Morgannwg 2015-16

Trosolwg ar y themâu allweddol a nodwyd gan ein rhaglen o arolygiadau, ymchwiliadau, adolygiadau arbennig a gweithgareddau rheoliadol o fewn Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg drwy gydol 2015-16

30 Awst 2017
Adroddiad Blynyddol Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg 2014-2015

Darllenwch ein hadroddiad blynyddol cyntaf ar gyfer Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg

6 Awst 2017
Diweddarwyd diwethaf: