Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Penlan Road
 • CF64 2XX
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 029 2071 1711
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd ar Fro