Skip to main content

Cyhoeddi'r Cynllun Gweithredol

Rydym wedi cyhoeddi ein cynllun gweithredol ar gyfer 2020-2021.

Mae’r cynllun yn nodi pa waith rydym yn bwriadu ei wneud ar gyfer gweddill blwyddyn gynllunio hon. Yng nghyd-destun pandemig COVID-19, rydym wedi diwygio ein ffordd o weithio yn sylweddol. Yn ogystal ag amlinellu'r hyn y bwriadwn ei wneud, mae ein cynllun gweithredol hefyd yn gosod sut yr ydym yn bwriadu ei wneud.

Gallwch ddarllen y cynllun yma.

Diweddarwyd diwethaf: