Skip to main content

Ein memoranda o Gyd-ddealltwriaeth gyda sefydliadau eraill

Cliciwch ar y dolenni isod am fwy o fanylion am sut rydym wedi cytuno i cydweithio gyda sefydliadau eraill.

Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

Sut y byddwn yn gweithio a rhannu gwybodaeth gyda'r Cyngor Proffesiynau Iechyd a Gofal

15 Mai 2018
Protocol gweithredol rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda Chynghorau Iechyd Cymuned Cymru (CIC)

19 Ionawr 2018
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchion Gofal Iechyd

Sut y byddwn yn cydweithio ac yn rhannu gwybodaeth â'r Asiantaeth Rheoleiddio Meddyginiaethau a Chynhyrchiol Gofal Iechyd (MHRA)

17 Ionawr 2018
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Uned Gomisiynu Cydweithredol Genedlaethol GIG Cymru

4 Ionawr 2018
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi – Ionawr 2017

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gydag Arolygiaeth Carchardai Ei Mawrhydi

16 Mawrth 2017
Cytundeb Cyfathrebu a Rhannu Gwybodaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Chomisiynydd Pobl Hŷn Cymru – Medi 2016

Sut y byddwn yn rhannu gwybodaeth gyda'r Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru

30 Medi 2016
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru – 2019

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC)

28 Gorffennaf 2016
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng y Cyngor Deintyddol Cyffredinol ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru, Chwefror 2015

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Cyngor Deintyddol Cyffredinol (CDC)

26 Gorffennaf 2016
Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth rhwng Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth – Rhagfyr 2015

Sut y byddwn yn gweithio ac yn rhannu gwybodaeth gyda'r Cyngor Nyrsio a Bydwreigiaeth (CNB)

27 Mehefin 2016
Diweddarwyd diwethaf: