Gwasanaethau Gofal Iechyd Annibynnol

Canllawiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

At ddibenion cofrestru, rhaid cynnal gwiriadau DBS ar unigolion sydd eisiau sefydlu, rheoli neu weithio mewn sefydliad neu asiantaeth. Rhaid i ni gynnal gwiriadau DBS ar reolwyr cofrestredig. (Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011, Atodlen 2).

Er nad oes gofyniad penodol yn y Rheoliadau sy'n nodi bod angen adnewyddu DBS, mae gofyniad parhaus fodd bynnag bod gweithwyr yn parhau i fod yn 'addas' (Rheoliad 21).  

Wrth gofrestru ac arolygu, mae angen bod AGIC yn fodlon bod gan y darparwr system yn ei le ar gyfer sicrhau bod gweithwyr yn parhau i fod yn 'addas'. 

Mae Rheoliad 16 yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparwyr wneud trefniadau addas ar gyfer diogelu cleifion rhag camdriniaeth. Mae Rheoliad 19 yn ei gwneud yn ofynnol bod cleifion yn cael eu diogelu rhag risgiau o ganlyniad i ofal a thriniaeth anniogel neu amhriodol. Bydd angen i wasanaethau gofal iechyd annibynnol ddangos sut y maen nhw'n bodloni'r gofynion hyn.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: