Practisau Deintyddol

Canllawiau Gwasanaeth Datgelu a Gwahardd ar gyfer Practis Deintyddol GIG a Phractisau Deintyddol Preifat

GIG

Mae'n rhaid i Ymarferwyr Deintyddol Cyffredinol gael gwiriad DBS pan maent yn ymgeisio i fod ar 'Restr Cyflawnwyr' bwrdd iechyd. Nid oes angen gwiriad arall arnynt oni bai eu bod yn symud i fwrdd iechyd arall (ac i restr cyflawnwyr arall, felly).

Practisau Deintyddol Preifat 

Yn ystod 2017-18, mae'n ofynnol bod practisau deintyddol sy'n darparu gwasanaethau deintyddol preifat yn cofrestru gydag AGIC o dan y Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017 newydd. 

Mae Rheoliadau 9(3)(c), 9(4), 11(3) ac 18(3) yn cyfeirio at Atodlen 3, sy'n nodi bod yn rhaid i unrhyw berson sydd eisiau sefydlu neu reoli practis deintyddol preifat gael gwiriad DBS manylach, sydd, ar adeg cofrestru, wedi'i roi yn ystod y tair blynedd diwethaf. Ar gyfer pobl sy'n gweithio mewn practis deintyddol preifat, mae'n ofynnol bod gan y rhai sydd â chyswllt ag oedolion a/neu blant sy'n agored i niwed dystysgrif fanylach ac mae gwiriad safonol yn ddigonol ar gyfer y rhai nad ydynt yn gwneud hyn.


Byddwn yn prosesu'r gwiriadau ar gyfer y rhai sy'n sefydlu neu’n rheoli practis deintyddol preifat, ond bydd angen i bractisau roi eu trefniadau eu hunain ar waith er mwyn cynnal gwiriadau ar y bobl sy'n gweithio yn y practis.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: