Skip to main content

Adolygiadau cenedlaethol a thematig

Dewch o hyd i fanylion am ein hadroddiadau Cenedlaethol a thematig cyhoeddedig ar y dolenni isod.

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adroddiadau cenedlaethol a thematig bob blwyddyn.

Trefniadau Diogelu rhag Colli Rhyddid – Adroddiad Monitro Blynyddol ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol 2018-19

Dyma'r degfed adroddiad monitor blynyddol o’r fath ar y gyd ag Arolygiaeth Gofal Cymru.

12 Awst 2020
Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2018-19

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2018-19

20 Ionawr 2020
Adolygiad Cenedlaethol o Atal a Hyrwyddo Annibyniaeth ar gyfer Oedolion Hŷn (dros 65 oed) sy'n Byw yn y Gymuned

Mae'r Adolygiad Cenedlaethol yn cynnwys 11 o Arolygiadau Ardal Awdurdod Lleol ar wahân.

4 Hydref 2019
Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau

Rydym wedi cyhoeddi ein hadolygiad cenedlaethol diweddaraf – Adolygiad o Ofal Integredig: Canolbwyntio ar Gwympiadau.

13 Medi 2019
Adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth

Mae AGIC wedi lansio adolygiad cenedlaethol o wasanaethau mamolaeth ledled Cymru.

30 Gorffennaf 2019
Adolygiad ar y Cyd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) a Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) o Drefniadau Llywodraethu Ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg

Mae AGIC a SAC wedi cynnal adolygiad ar y cyd o drefniadau llywodraethu ansawdd Bwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf Morgannwg.

18 Gorffennaf 2019
Monitro Iechyd Meddwl, Ysbytai Anableddau Dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl Adroddiad Blynyddol 2017-2018

Darllenwch y canfyddiadau o ein arolygiadau ysbytai iechyd meddwl, anabledd dysgu a’r Ddeddf Iechyd Meddwl yn ystod 2017-18.

16 Gorffennaf 2019
Adroddiad Blynyddol - Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Amlygiad Meddygol) 2017-2018

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Amlygiad Meddygol) 2017-2018

5 Ebrill 2019
AGIC yn cyhoeddi adolygiad o wasanaethau gofal iechyd cyffredinol i bobl ifanc

Heddiw, mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) yn cyhoeddi ei adroddiad thematig: ‘Sut y mae gwasanaethau gofal iechyd yn diwallu anghenion pobl ifanc?’ Mae AGIC wedi gwneud 37 o argymhellion ar gyfer gwella

29 Mawrth 2019
Diweddarwyd diwethaf: