Skip to main content

Adolygiadau ac adroddiadau cenedlaethol

Dewch o hyd i fanylion am ein hadolygiadau cenedlaethol, adroddiadau thematig ac eraill ar y dolenni isod.

Rydym yn cyhoeddi amrywiaeth o adolygiadau cenedlaethol ac adroddiadau eraill bob blwyddyn.

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Rheoliadau Ymbelydredd Ïoneiddio (Amlygiad Meddygol) 2017-2018

Adolygiad o wasanaethau gofal iechyd cyffredinol i bobl ifanc

Daeth yr adolygiad themâu allweddol ynghyd sydd wedi deillio o arolygiadau yn ymwneud â phlant a phobl ifanc.

29 Mawrth 2019

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Laser Dosbarth 3B/4 a Golau Pwls Dwys yn ystod 2017-18

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Ymarferydd cyffredinol (GP) yn ystod 2017-18

Mae’r adroddiad hwn yw crynhoi canfyddiadau ein harolygiadau o Gwasanaethau Bractisau Deintyddol yn ystod 2017-18

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) heddiw yn cyhoeddi ei Adolygiad Thematig ar y Cyd o Dimau Iechyd Meddwl Cymunedol ac wedi gwneud 23 argymhelliad ar gyfer gwella.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cynnal adolygiad ar y cyd ar y ffordd y gallwn gydweithio i sicrhau bod anghenion gofal iechyd pobl hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yn y Gogledd yn cael eu diwallu

Heddiw, rydym wedi cyhoeddi adroddiad yn dilyn adolygiad o wasanaethau rhyddhau cleifion o'r ysbyty yng Nghymru

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru ac Arolygiaeth Gofal Cymru wedi cyhoeddi adroddiad ar y cyd ar wasanaethau camddefnyddio sylweddau yng Nghymru

Diweddarwyd diwethaf: