Skip to main content

Deintyddion preifat

Rydym yn arolygu pob math o bractisau deintyddol, gan gynnwys practisau'r GIG a phractisau sy'n gwneud cymysgedd o waith preifat a gwaith y GIG yng Nghymru er mwyn sicrhau bod pobl yn cael gofal da.

Sut rydym yn arolygu

Rydym yn edrych ar sut mae deintyddion yn:

Cyhoeddir ein harolygiadau o ddeintyddion fel arfer. Bydd gwasanaethau fel arfer yn cael hyd at 12 wythnos o rybudd am arolygiad.

Cynhelir ein harolygiadau gan arolygydd AGIC ac adolygwr allanol sy'n ddeintydd â phrofiad ymarferol diweddar o ddeintyddiaeth.

Mae'r ddogfen ganlynol yn rhoi canllawiau ar yr hyn y byddwn yn ei ystyried yn ystod arolygiad. Os hoffech gopi o'n gweithlyfr arolygu, cysylltwch â hiwinspections@llyw.cymru yn egluro pa fath o weithlyfr rydych yn eisiau.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: