Ynghylch y gwasanaeth

Cyfeiriad:

 • Swansea Heol Maes Eglwys
 • Abertawe
 • SA6 6NL
 • Y Deyrnas Unedig

Rhif ffôn:

 • 01792 702222
 • Math o arolygiad:
  Ysbytai
 • Gwasanaethau a ddarperir:
  Ïoneiddio ymbelydredd (e.e. Radiotherapi)
  A&E
 • Sector:
  GIG
 • Bwrdd Iechyd/ Ymddiriedolaeth y GIG:
  Bwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe