Skip to main content

Rydyn ni eisiau eich barn!

Rydym yn cynnal arolygon pan fydd angen i ni gasglu eich barn ar bynciau penodol.

Rhannwch eich profiadau gyda ni a helpwch ni i yrru gwelliant.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

23 Meh 2022

Dysgwch am ein blaenoriaethau a chamau gweithredu ar gyfer 2022-2023

31 Mai 2022

Gwybodaeth am oriau agor ein swyddfa dros benwythnos y Jiwbilî a sut y gallwch gysylltu â ni.

18 Mai 2022

Yn unol â’n proses gwasanaeth sy’n peri pryder yn y GIG, mae Adran Achosion Brys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn Ysbyty Glan Clwyd wedi’i dynodi gan AGIC fel Gwasanaeth Sydd Angen Gwelliant Sylweddol.

10 Mai 2022

Rydym ar hyn o bryd yn ymgynghori ar ein strategaeth monitro ac adrodd ddrafft ar gyfer y Diogeliadau Amddiffyn Rhyddid newydd.

13 Ebr 2022

Gwybodaeth am ein horiau agor dros y Pasg a sut y gallwch gysylltu â ni.