Hysbysiad pwysig

Rydym wedi diweddaru ein cyfeiriadau e-bost

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

Ymrwymodd Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yn ein cynllun gweithredol 2019-20 i gynnal gwaith ym mhob un o dair Ymddiriedolaeth y GIG yng Nghymru.

“Mae angen gwelliannau sylweddol mewn sawl maes,” yn ôl adolygiad ar y cyd o'r trefniadau llywodraethu ansawdd

Heddiw (8 Tachwedd), mae sefydliadau gofal iechyd gan gynnwys rheoleiddwyr, colegau brenhinol a chyfadrannau yn cyflwyno cyfres o egwyddorion er mwyn helpu i sicrhau diogelwch a lles cleifion wrth ddefnyddio meddyginiaeth a allai fod yn niweidiol a gaiff ei rhagnodi iddynt ar-lein neu dros y ffôn.

Mae'r Adolygiad Cenedlaethol yn cynnwys 11 o Arolygiadau Ardal Awdurdod Lleol ar wahân.

Mae rheolyddion gwasanaethau gofal iechyd ledled y DU wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ynghylch darparu gofal sylfaenol ar-lein.