Skip to main content

Neges bwysig

Os ydych yn cael trafferth cysylltu â ni ar ein prif linell ffôn, cofiwch y gallwch chi e-bostio neu gysylltu drwy'r wefan hon.

Croeso i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru

Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru yw'r arolygiaeth a'r rheoleiddiwr annibynnol ar gyfer gofal iechyd yng Nghymru

Newyddion diweddaraf ac & adroddiadau

13 Hyd 2021

Mae arolygiaethau yng Nghymru wedi cydweithio'n agos i adolygu trefniadau amddiffyn plant yng Nghastell-nedd Port Talbot, a heddiw, maent wedi cyhoeddi Adolygiad ar y Cyd gan Arolygiaethau o Drefniadau Amddiffyn Plant (JICPA).

7 Hyd 2021

Profiadau cleifion â chriwiau ambiwlans yn gadarnhaol, ond oedi wrth drosglwyddo gofal a phrosesau amrywiol yn rhwystro’r gwaith o roi gofal ymatebol, diogel ac urddasol

30 Medi 2021

Rydym wedi ymrwymo i gynnal adolygiad lleol o'r trefniadau llywodraethu ansawdd sydd ar waith ar gyfer darparu gwasanaethau gofal iechyd i Garchar Ei Mawrhydi Abertawe gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Bae Abertawe.

23 Medi 2021

Canfyddiadau o Adroddiad Blynyddol ein Prif Weithredwr

23 Medi 2021

Yn ei hadroddiad blynyddol a gyhoeddwyd heddiw [dydd Iau 23 Medi], mae Arolygiaeth Gofal Iechyd (AGIC) wedi crynhoi canfyddiadau'r holl waith arolygu a sicrwydd a wnaed ganddi yn ystod 2020-21