Adroddiadau Byrddau Iechyd Lleol/Ymddiriedolaethau

Darllenwch adroddiadau am eich bwrdd iechyd lleol neu ymddiriedolaethau.

Rydym yn adolygu ac archwilio bwrdd iechyd lleol ac ymddiriedolaeth y GIG ac yn adrodd ar ansawdd, diogelwch ac effeithiolrwydd y gwasanaethau gofal iechyd.

Bob blwyddyn, mae ein adroddiadau  blynyddol yn crynhoi gweithgarwch y byrddau iechyd a gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill a 31 Mawrth.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: