Skip to main content

Bwletin Arsylwi ar Ansawdd – COVID-19

I gefnogi gwelliant ymhellach, rydym bellach wedi ystyried yr holl ganfyddiadau o'n Gwiriadau Ansawdd yn ystod y cyfnod hwn a nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Rydym wedi clymu’r wybodaeth hon at ei gilydd mewn bwletin Arslywi ar Ansawdd ac wedi dosbarthu hwn drwy e-bost i wasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol.

Ers cychwyn pandemig COVID-19, rydym wedi gweithio ar addasu ein trefniadau sicrwydd ac arolygu ar adeg pan mae ymweliadau arolygu ar y safle wedi bod llawer mwy heriol i leoliadau gofal iechyd ac i ni'n hunain.

Gwaethom ddatblygu a lansio rhaglen o Wiriadau Ansawdd o bell i ategu ein gwaith arolygu traddodiadol i raddau helaeth.Rydym wedi ceisio rhannu ein canfyddiadau mor gyflym â phosibl i gefnogi gwelliant ac fel y gallant gael eu hystyried gan leoliadau wrth iddynt barhau i ymateb i'r pandemig.

I gefnogi gwelliant ymhellach, rydym bellach wedi ystyried yr holl ganfyddiadau o'n Gwiriadau Ansawdd yn ystod y cyfnod hwn a nodi'r themâu cadarnhaol, arferion da a risgiau sy'n dod i'r amlwg.

Rydym wedi clymu’r wybodaeth hon at ei gilydd mewn bwletin Arslywi ar Ansawdd ac wedi dosbarthu hwn drwy e-bost i wasanaethau'r GIG a gwasanaethau gofal iechyd annibynnol.

Dyma'r cyntaf o ddau fwletin o'r fath rydym yn bwriadu eu cyhoeddi, gyda'r ail un ym mis Chwefror.

Rydym hefyd yn bwriadu cynhyrchu adroddiad cenedlaethol sy'n tynnu ar ein holl waith yn ystod COVID-19. Y bwriadu yw cyhoeddi yr adroddiad hwn y gwanwyn.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: