Newyddion COVID-19

Darllenwch ein datganiadau ar COVID-19

Tra bod y rhan fwyaf o'n staff wedi bod yn gweithio gartref er mwyn gwneud yn siŵr ein bod yn parhau i gyflawni ein rôl fel arolygydd a rheoleiddiwr gwasanaethau gofal iechyd yng Nghymru, mae dau aelod o staff o Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru wedi ateb y galw i ddychwelyd i'r GIG.

Mae Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ac Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC) wedi cyhoeddi datganiad ar y cyd ar gynllunio gofal ymlaen llaw yng Nghymru.

Rydym wedi penderfynu rhoi'r gorau ar unwaith i lunio a chyhoeddi adroddiadau ar arolygiadau yn lleoliadau gofal iechyd y GIG a gynhaliwyd cyn i'r penderfyniad i roi'r gorau i'n gwaith arolygu gael ei gyhoeddi.

Ydych chi'n gweithio gyda offer ymbelydredd ïoneiddio meddygol? Darllenwch ein hymateb ar y cyd gyda rheoleiddwyr IRMER eraill y DU i COVID-19.

Rydyn ni wedi penderfynnu rhoi terfyn ar ei rhaglen o arolygiadau a gwaith adolygu arferol o ddydd Mawrth 17 Mawrth ymlaen.

Darllenwch am sut yr ydym yn bwriadu bwrw ymlaen gyda'n gwaith yn ystod argyfwng COVID-19.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: