Skip to main content

Canllawiau i ddarparwyr gofal iechyd annibynnol

Dewch o hyd i wybodaeth a chanllawiau COVID-19 rydym wedi'u dosbarthu i leoliadau gofal iechyd annibynnol yma. 

Efallai y bydd lleoliadau gofal iechyd hefyd eisiau darllen y canllawiau ar Gynnal Gwasanaethau Iechyd Hanfodol ar wefan GIG Cymru. Mae’r tudalen a’r rhan fwyaf o’r dogfennau arni ar gael yn Saesneg yn unig.

Dogfennau

Diweddarwyd diwethaf: