Skip to main content

Ymchwiliadau Arbennig

Rydym yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig er mwyn canfod yr hyn sydd wedi mynd o'i le pan fu digwyddiad mewn gwasanaeth gofal iechyd.

Adolygiad Dilynol o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

Adolygiad Dilynol o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Cwm Taf

1 Chwefror 2019
Y ffordd yr ymdriniodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg â chyflogaeth Mr W a’r honiadau a wnaed yn ei erbyn

Mae AGIC wedi gwneud 24 o argymhellion ar gyfer gwella yn ei hadolygiad arbennig o'r ffordd yr ymdriniodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (y Bwrdd Iechyd) â'r cyn-gyflogai Kris Wade (Mr W).

29 Ionawr 2019
Cylch Gorchwyl

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) gynnal adolygiad annibynnol o sut yr aeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) ati i ymdrin â chyflogaeth Kris Wade, a'r honiadau a wnaethpwyd yn ei erbyn

19 Chwefror 2018
Trosolwg ar Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Crynodeb o’r Cynnydd Mehefin 2017

Adolygiad a gynhaliwyd ar y cyd gan Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

29 Mehefin 2017
Adolygiad Llywodraethu o Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn i wirio effeithiolrwydd y trefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Prifysgol Bevan Aneuin

31 Mai 2017
Adolygiad Llywodraethu: Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

Cynhaliwyd yr adolygiad hwn i wirio effeithiolrwydd y trefniadau Llywodraethu ym Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans Cymru

31 Mai 2017
Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Clinigol: Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu Clinigol: Pwyllgor Gwasanaethau Iechyd Arbenigol Cymru

21 Rhagfyr 2015
Trosolwg o’r Trefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr: Crynodeb o’r cynnydd yn erbyn argymhellion a wnaed ym mis Mehefin 2013

Paratowyd yr adroddiad hwn gan Swyddfa Archwilio Cymru ac Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) ar y cyd, ac fe’i cyflwynir i’r Cynulliad Cenedlaethol o dan Ddeddf Llywodraeth Cymru 1998

4 Gorffennaf 2014
Trosolwg o Drefniadau Llywodraethu Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr

Adolygiad ar y cyd a wnaethpwyd ganArolygiaeth Gofal Iechyd Cymru a Swyddfa Archwilio Cymru

27 Mehefin 2013
Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau yng Nghymru – Mawrth 2012

Adolygiad o ddarpariaeth Gwasanaethau Camddefnyddio Sylweddau ledled Cymru

27 Mawrth 2012
Diweddarwyd diwethaf: