Ymchwiliadau Arbennig

Rydym yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig er mwyn canfod yr hyn sydd wedi mynd o'i le pan fu digwyddiad mewn gwasanaeth gofal iechyd.

Cylch Gorchwyl

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) gynnal adolygiad annibynnol o sut yr aeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) ati i ymdrin â chyflogaeth Kris Wade, a'r honiadau a wnaethpwyd yn ei erbyn

19 Chwefror 2018
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: