Ymchwiliadau Arbennig

Rydym yn cynnal adolygiadau ac ymchwiliadau arbennig er mwyn canfod yr hyn sydd wedi mynd o'i le pan fu digwyddiad mewn gwasanaeth gofal iechyd.

Cylch Gorchwyl

Gofynnodd Llywodraeth Cymru i Arolygiaeth Gofal Iechyd Cymru (AGIC) gynnal adolygiad annibynnol o sut yr aeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Abertawe Bro Morgannwg (BIPABM) ati i ymdrin â chyflogaeth Kris Wade, a'r honiadau a wnaethpwyd yn ei erbyn

19 Chwefror 2018
Adolygiad o Drefniadau Llywodraethu ym Mwrdd Iechyd Cwm Taf

Nod yr adolygiad hwn fu creu darlun o’r heriau llywodraethu sy’n wynebu Bwrdd Iechyd Cwm Taf, a nodi ffyrdd y gallai’r Bwrdd Iechyd adeiladu ar yr hyn y mae eisoes wedi’i gyflawni o ran datblygu ei drefniadau llywodraethu

7 Mawrth 2012
  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: