Cofrestrwch i darparu gwasanaeth

Os ydych yn practis deintyddol preifat sy’n cynnig triniaeth breifat neu ddarparwr gofal iechyd annibynnol fel ysbyty annibynnol, clinig annibynnol neu asiantaeth feddygol annibynnol sy'n darparu unrhyw driniaeth breifat, bydd angen i chi gofrestru gyda ni.

Cofrestru fel practis deintyddol preifat neu practis mynediad uniongyrchol preifat

Mae'n rhaid i bob practis deintyddol preifat ac practisau mynediad uniongyrchol preifat gofrestru gyda ni fel sy'n ofynnol yn ôl y gyfraith gan y Rheoliadau Deintyddiaeth Breifat (Cymru) 2017

Darparwyr Gofal Iechyd Annibynnol

Ysbytai Annibynnol yw:

  • ysbytai nad ydynt yn y GIG sy'n darparu triniaeth feddygol neu seiciatrig ar gyfer afiechyd neu anhwylder meddwl
  • hosbisau sy'n darparu gofal pallative
  • unrhyw sefydliadau eraill lle triniaeth neu nyrsio gofal yn cael ei ddarparu ar gyfer y rhai a gedwir dan y Ddeddf Iechyd Meddwl 1983.

Clinigau Annibynnol yw:

  • Sefydliad lle mae gwasanaethau nad ydynt yn y GIG o unrhyw fath yn cael eu darparu gan ymarferwyr meddygol.

Asiantaethau Meddygol Annibynnol yw:

  • gwasanaeth sy'n cael ei ddarparu gan ymarferwyr meddygol a all gynnwys breifat 'galw allan' gwasanaethau a brechlynnau teithio a ffliw.

Mae gofynion cyfreithiol y Ddeddf Safonau Gofal 2000, mae'n rhaid i'r Rheoliadau Gofal Iechyd Annibynnol (Cymru) 2011 a'r Safonau Gofynnol Cenedlaethol eu bodloni cyn ac yn ystod eich rhif cofrestru'r.

  • Rhannu’r dudalen hon
  • Trydar Facebook E-bost Mwy
Diweddarwyd diwethaf: